Oferta

Profil działalności Naszej firmy obejmuje szeroki zakres usług geodezyjno-kartograficznych:

 • mapy do celów projektowych (tradycyjne/numeryczne),
 • pomiary realizacyjne,
 • tyczenie budynków,
 • tyczenie granic działek,
 • tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu,
 • tyczenie dróg i innych obiektów inżynierskich,
 • inwentaryzacje budynków,
 • inwentaryzacja i sporządzania dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu,
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • uzgadniania dokumentacji projektów w ZUD,
 • pomiary objętości mas ziemnych (hałd, nasypów, wyrobisk itp.),
 • inne pomiary specjalne.

Design 2008 - Studio Graficzne Tomeckil